GOLINA. Szkodliwe odpady w żwirowni w Przyjmie

Przyjma 1

24 maja tuż po godz.14.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wpłynęło zgłoszenie od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Koninie o zakopanych oraz częściowo odkrytych nieszczelnych beczkach z nieznanymi substancjami w wyrobisku żwirowym w miejscowości Przyjma, gmina Golina. W celu przeprowadzenia rozpoznania dyżurny SKKM zadysponował na miejsce zdarzenia dowódcę Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Koninie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w hałdach piasku znajduje się nierozpoznana ilość różnych zbiorników z substancjami chemicznymi. Cześć pojemników była oznakowana. Niektóre wystawały z ziemi. Na miejsce zadysponowano natychmiast Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Koninie oraz druhów z OSP Przyjma i OSP Golina. Strażacy zabezpieczeni w lekkie ubrania ochrony przeciwchemicznej oraz w sprzęt ochrony układu oddechowego przeprowadzili rozpoznanie pod kątem identyfikacji substancji. Użyte na miejscu przyrządy pomiarowe nie wskazywały zagrożenia. Ze względu na charakter zdarzenia na miejsce zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego z modułem analitycznym.

Pobrane przez strażaków z Ostrowa Wielkopolskiego próbki zostały poddane analizie, która wykazała obecność: nadtlenku wodoru, substancji o charakterze kwasowym, innych niezidentyfikowanych substancji o właściwościach palnych.

Następnie ratownicy rozpoczęli wydobywanie beczek i składowanie ich w miejscu wyznaczonym odizolowanym od podłoża. Pierwszego dnia strażacy zabezpieczyli 9 metalowych beczek o pojemności 200 l każda. W trakcie prowadzonych działań natrafiono na kolejne beczki zasypane ziemią oraz zbiorniki z tworzywa sztucznego. Prace prowadzono z wykorzystaniem koparki i ciągnika z oprzyrządowaniem hydraulicznym. Następnego dnia kontynuowano wydobywanie pojemników z wyrobiska żwirowego i zabezpieczano je przed rozszczelnieniem i przenikaniem zawartości do gleby. Ostatecznie wydobyto i zabezpieczono 48 uszkodzonych beczek metalowych o pojemności 200 l, 203 nieuszkodzone beczki metalowe o pojemności 200 l, 48 pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności ok. 25 – 30 l zawierających nadtlenek wodoru i inne substancje. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego dokonała poboru próbek. Akcję zakończono 25 maja po godz. 20.00.

Opracowanie: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: KM PSP Konin.