KONIN. Zakończenie roku szkolnego w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

IS_471

,,Macie już świadomość, że nie zmienicie całego świata, ale dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom możecie zmienić czyjeś życie i pomóc zmagać się z trudnościami codziennego dnia, rozproszyć smutek uśmiechem, zmniejszyć czyjeś zmęczenie i opatrzyć poranione ciało, poprawić stan zdrowia i wygląd, udzielić wskazań, jak zachować zdrowie. Właśnie w ten sposób, starając się z życzliwością uczynić codziennie coś dobrego i wywołać czyjś uśmiech, możemy odmienić oblicze świata na lepsze” – mówił na uroczystości zakończenia roku szkolnego dla pierwszych roczników oraz wręczenia absolwentom świadectw ukończenia szkoły dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie Wojciech Szymczak.

Progi szkoły opuściło 72 absolwentów Zespołu Szkół Medycznych, w tym: 15 absolwentów technika masażysty, 7 – terapii zajęciowej, 24 – technika farmaceutycznego, 16 – technika usług kosmetycznych, 10 – higienistki stomatologicznej oraz 39 absolwentów Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych, w tym: 10 z kierunku opiekun medyczny, 15 – technik usług kosmetycznych, 14 – technik sterylizacji medycznej.

Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły otrzymali: Klaudia Babacz – technik farmaceutyczny ZSM, Nina Młodziniak – technik masażysta ZSM, Martyna Buciak – terapia zajęciowa ZSM, Magdalena Płocharczyk - higienistka stomatologiczna ZSM, Andżelika Michalak – technik usług kosmetycznych ZSM, Paulina Wąchnicka - technik sterylizacji medycznej PSSSiM, Weronika Wróblewska - technik usług kosmetycznych PSSSiM, Joanna Rachuba – opiekun medyczny PSSSiM. Ponadto 27 osób otrzymało stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1000 zł dla każdego. Było też wiele innych wyróżnień. Dyrektor Wojciech Szymczak podkreślił, że około 1/3 słuchaczy ze 111 absolwentów uzyskała oceny bardzo dobre i celujące.