STARE MIASTO. 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej

1

Sto lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej to historia kilku pokoleń strażaków ochotników, ich uczestnictwa i poświęcenia w akcjach ratowniczych. Druhowie, dziękuję za wytrwałość w tej ciężkiej, ale jakże pięknej służbie. Dziękuję za Waszą codzienną gotowość niesienia pomocy w trudnych warunkach, często w sytuacji zagrożenia własnego życia – mówił prezes OSP w Modle Królewskiej Jerzy Rzepecki na uroczystości 100-lecia działalności straży w tej miejscowości.

OSP w Modle Królewskiej liczy 50 członków czynnych, w tym 3 przeszkolonych z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków i ratowników OSP oraz 2 w zakresie niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej. Zarząd OSP tworzą: prezes Jerzy Rzepecki, wiceprezes-naczelnik Marek Szymczak, wiceprezes Robert Chorzewski, zastępca naczelnika Maciej Markiewicz, sekretarz Daniel Rzepecki, skarbnik Jarosław Pakulski, gospodarz Szymon Krzyżak, kronikarz Dominik Szymczak. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Józef Sabaciński, sekretarzem – Mariusz Wiatrowski, członkiem KR – Krystian Wiśniewski.

Z okazji jubileuszu przed remizą odsłonięto i poświęcono figurę św. Floriana i tablicę pamiątkową. Potem została odprawiona msza święta polowa w intencji OSP.

Uroczystość była okazją do wyróżnienia wielu strażaków. Srebrne medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: druh Maciej Markiewicz, druh Jerzy Rzepecki, druh Józef Sabaciński, druh Jerzy Żabierek; brązowe: druhna Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, druh Dominik Szymczak, druh Grzegorz Karczewski, druh Daniel Rzepecki, druh Jarosław Pakulski.

Odznakami ,,Wzorowy Strażak” wyróżnieni zostali: druh Szymon Krzyżak, druh Dawid Szymczak, druh Krystian Wiśniewski.

Odznakę ,,Wysługa lat” otrzymali: 55 lat – druh Władysław Szafrański, druh Zenon Derda; 45 lat – druh Jan Buselt; 40 lat – druh Grzegorz Michalak, druh Henryk Kałużny, druh Wiesław Derda; 35 lat – druh Bogdan Krzyżak; 30 lat – druhna Ewa Budner, druhna Katarzyna Bartosik; 20 lat – druh Józef Sabaciński; 15 lat – druh Jerzy Rzepecki; 10 lat – druh Grzegorz Karczewski, druh Daniel Rzepecki; 5 lat – druh Dominik Szymczak, druh Krystian Wiśniewski, druh Tobiasz Sabaciński, druh Kacper Zioła.

Uchwałą Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej podziękowania za wkład pracy na rzecz jednostki otrzymali: dr Witold Czarnecki – poseł na Sejm RP, Ryszard Bartosik – poseł na Sejm RP, Leszek Galemba – poseł na Sejm RP, nadbrygadier Marek Kubiak – dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ksiądz Mirosław Dereszewski – proboszcz parafii w starym Mieście, Ryszard Nawrocki – wójt gminy Stare Miasto, Dariusz Puchała – zastępca wójta gminy Stare Miasto, Juliusz Krzyżak – radny gminy Stare Miasto, Henryk Kamiński – prezes grupy Kon-Plast w Modle Królewskiej, Agata Janik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej, Jadwiga Michalak – sołtys sołectwa Modła Królewska, Jadwiga Janiak – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście, Tadeusz Wawrzyniak – właściciel Wielkopolskiej Telewizji Informacyjnej, Marian Dybus – prezes Zarządu PSS ,,Społem” w Turku, Jacek Szymański – dyrektor PSS ,,Społem” w Rychwale, Zbigniew Kaczmarek – właściciel lakierni Skorpion w Modle Królewskiej, Bartłomiej Kaczmarek – właściciel lakierni Skorpion w Modle Królewskiej, Grzegorz Fiałkowski, Andrzej Pomocka, Rafał Stanisławski, Jan Chojnacki, Wiesław Rzepczak.

Z okazji jubileuszu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ufundowała dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej zestaw ratownictwa medycznego – torbę PSP R1. A Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” wyróżniło OSP honorową odznaką. Strażacy z Modły Królewskiej otrzymali też gratulacje i podziękowania od wielu obecnych na uroczystości gości, w tym od władz samorządowych gminy Stare Miasto.

Jubilaci podziękowali: Orkiestrze Staromiejskiej za uświetnienie uroczystości; proboszczowi parafii Stare Miasto pod wezwaniem apostołów Św. Piotra i Pawła za poświęcenie tablicy pamiątkowej, figury Św. Floriana oraz za celebrację mszy świętej w intencji strażaków; Mieszkańcom całego sołectwa Modła Królewska; Komitetowi Organizacyjnemu; Samorządowi Gminy Stare Miasto; Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej; jednostkom OSP obecnym na uroczystości oraz pozostałym osobom zaangażowanym w organizację obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej.

Na scenie w krótkim występie okolicznościowym zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej. Wystąpił  również zespół Ar-Bend i inni wykonawcy.