KONIN. Stanowisko Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin S.A. w sprawie zwolnień grupowych w Elektrowni Adamów

Decyzja Komisji Europejskiej, podjęta na podstawie derogacji opisanej w dyrektywie z dnia 24.11.2010 r. mówiącej o konieczności zakończenia na początku stycznia 2018 r. pracy aktywów wytwórczych Elektrowni Adamów, zmusza Zarząd Spółki do podjęcia kroków mających na celu całkowite wygaszenie Elektrowni i przygotowania pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. do zaistniałej sytuacji ekonomicznej, w której znalazła się Firma. W związku z powyższą decyzją Zarząd ZE PAK SA rozpoczął 26.07.2017 r. procedurę zwolnień grupowych.

W trosce o pracowników, którzy przez wiele lat sumiennie i z zaangażowaniem pracowali dla Elektrowni Adamów w celu złagodzenia skutków społecznych oraz jak najdłuższego utrzymania miejsc pracy, Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 23.08.2017 r. zdecydował o wstrzymaniu programu zwolnień grupowych wśród pracowników Elektrowni Adamów.

W ślad za tym zostało skierowane do Powiatowego Urzędu Pracy w Turku pismo o wycofaniu się Spółki z zamiaru przeprowadzenia programu zwolnień grupowych.

Jednocześnie Zarząd ZE PAK SA informuje, że jest w trakcie przygotowywania programu osłonowego, mającego na celu wsparcie pracowników, którzy mogą być w grupie osób podlegających procedurze zwolnienia grupowego.

Zarząd Spółki, wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Turku, planuje otwarcie w Elektrowni Adamów punktu konsultacyjno-informacyjny, w którym pracownicy elektrowni będą mogli uzyskać informacje dotyczące innych miejsc pracy w regionie oraz zasad i możliwości przekwalifikowania zawodowego.

Priorytetem kierownictwa ZE PAK S.A. jest wykorzystanie wszystkich dostępnych środków do dalszego funkcjonowania konińskiego sektora paliwowo-energetycznego, który daje bezpieczeństwo dla rozwoju regionu konińskiego i Województwa Wielkopolskiego.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie ze stroną społeczną, przy dużym zaangażowaniu pracowników, znajdziemy optymalne i racjonalne rozwiązania, które pozwolą na dalsze, funkcjonowanie Grupy Kapitałowej ZE PAK.