STARE MIASTO. 10 września Diecezjalno-Powiatowo-Gminne