SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. VIII Rowerowy Zawrót Głowy ze Stowarzyszeniem ,,Solidarni w Partnerstwie”