WIERZBINEK. 50-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbinku

IS_200

- Mamy dziś pełną świadomość, iż ta 50-letnia OSP nie jest naszą własnością, jest tylko wypożyczona od naszych następców, a my mamy moralny i historyczny obowiązek zdać przed nimi meldunek – mówił prezes OSP w Wierzbinku Tomasz Woźniak na uroczystości 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości.

Mszę świętą w intencji strażaków w kościele pw. św. Mikołaja w Sadlnie odprawił ks. proboszcz Krzysztof Antczak, kapelan gminny strażaków. Oficjalna część uroczystości odbyła się na placu przez pałacykiem w Wierzbinku. Z okazji jubileuszu Złoty Znak Związku OSP RP otrzymał dh Kazimierz Woźniak; brązowe medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa”: dh Małgorzata Szczepankiewicz, dh Dariusz Surdyk, dh Wojciech Pawikowski, dh Krzysztof Dybowski, a odznaki ,,Wzorowy Strażak”: dh Krystian Pawikowski i dh Sebastian Błaszczyk.

Historię OSP w Wierzbinku przedstawił obecny prezes Tomasz Woźniak. Podziękował tym wszystkim, którzy wspierają działalność miejscowej straży. Jednocześnie odebrał wiele gratulacji i życzeń z okazji jubileuszu.

Uroczystość 50-lecia OSP wsparli finansowo: prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Wierzbinku Marek Grabowski, prezes Banku Spółdzielczego w Wierzbinku Jerzy Konieczka, radny powiatu konińskiego Andrzej Kłosowski

——————————————————————————-

Wystąpienie prezesa OSP w Wierzbinku Tomasza Woźniaka poświęcone historii straży:

Jestem niezmiernie szczęśliwy i dumny, że to właśnie mi przyszedł zaszczyt być obecnie prezesem tej pięćdziesięcioletniej jednostki OSP w Wierzbinku. Dziś zebraliśmy się, by uczcić ten piękny Jubileusz powstania naszego stowarzyszenia. Spotkaliśmy się między innymi ku czci i pamięci tych wszystkich, którzy na przełomie tych 50 lat tutaj żyli, pracowali, a jednocześnie mieli dobrą wolę i odwagę pomagać i ratować innych. Wspominamy tę działalność dlatego, by oddać hołd wszystkim druhom, którzy nie doczekali tej uroczystej chwili, a swoim strażackim życiem położyli ogromne zasługi w rozwój tej jednostki.

Dla upamiętnienia osiągnięć naszych poprzedników oraz ich samych proszę o powstanie i uczczenie ,,Minutą ciszy”.

Uroczystość dzisiejsza jest szczególnym wydarzeniem dla historii naszej jednostki. Jednostki, która nieprzerwanie od 50 lat działa w Wierzbinku na rzecz mieszkańców tej gminy, a od blisko roku, także mieszkańców powiatu konińskiego. Trzynasty październik 1967 r. to data powołania naszego stowarzyszenia. Wniosek o jego zarejestrowanie opatrzony tą właśnie datą do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy złożyło piętnastu członków założycieli. Decyzją z dnia 24.10.1967 r. nasze stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nazwą: Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbinku powiat Radziejów Kujawski.

Pierwszy Zarząd ukonstytuował się następująco:
1. Prezes – Mila Józef
2. Zastępca Prezesa – Tomaszewski Józef
3. Skarbnik – Lewandowski Kazimierz
4. Sekretarz – Bartoszewska Marta
5. Naczelnik – Mazurek Stanisław
6. Członkowie zarządu:
- Mularski Franciszek
- Kretkowska Helena
- Łąkowski Leon
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bejma Zygmunt
8. Członkowie Komisji:
- Piątek Teresa
- Mila Stanisław
- Miętkiewicz Felicja
- Pokropiwny Stefan

Początki działalności naszego stowarzyszenia były w tamtym okresie niezwykle trudne. Brak strażnicy, czy samochodu uniemożliwiał skuteczne prowadzenie działań ratowniczych. Posiadany sprzęt przechowywano w użyczonym garażu. W pierwszych latach funkcjonowania jednostka liczyła około 20 druhów.

Po śmierci pierwszego Prezesa w 1982 r. funkcję tę objął i sprawował do roku 2016 dh Kazimierz Woźniak, obecnie W-ce Prezes jednostki. Świętowane w 1992 r. 25-lecie powstania naszego stowarzyszenia stało się inspiracją ówczesnych druhów do zmierzenia się z trudnym zadaniem zdobycia niemałych środków finansowych na sztandar dla naszej jednostki. Dzięki życzliwości fundatorów już w 1993 r. – 11 lipca – ufundowany sztandar został uroczyście wręczony naszej jednostce.

Uwzględniając potrzeby lokalowe naszych druhów lokalny samorząd przekazał 27 maja 1993 roku garaże po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w użytkowanie dla OSP Wierzbinek z możliwością adaptacji na remizę. Czteroletnie prace adaptacyjne oparte głównie na kilkuset godzinnych społecznych wysiłkach druhów uwieńczono otwarciem remizy, którego dokonano w 30-lecie istnienia jednostki, tj. lipiec 1997 r.

Zakupiony dla naszej jednostki przez samorząd w 2010 r. samochód pożarniczy oraz systematyczne uzupełnianie szkoleń druhów ratowników umożliwiło powołanie w dniu 28.09.2010 r. Jednostki Operacyjno-Technicznej, jej wejście do podziału bojowego i uczestniczenie w akcjach ratowniczych.

W maju 2016 r. nasza jednostka została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. Jej włączenie poprzedziły kilkuletnie przygotowania naszych druhów, którzy aby spełnić normatywne, nakreślone przepisami prawa warunki systematycznie podnosili i podnoszą swoje wyszkolenie i kwalifikacje ratownicze.

Skład obecnego Zarządu jednostki przedstawia się następująco:

  1. Prezes – dh Tomasz Woźniak
  2. W-ce Prezes – dh Kazimierz Woźniak
  3. Naczelnik – dh Krzysztof Dybowski
  4. Z-ca Naczelnika – dh Wojciech Pawikowski
  5. Skarbnik – dh Marian Pawikowski
  6. Sekretarz – dh Henryk Czuliński
  7. Gospodarz – dh Mieczysław Piazdecki
  8. Członkowie – dh Dariusz Surdyk, dh Leszek Pomianowski
  9. Komisja Rewizyjna: dh Małgorzata Szczepankiewicz, dh Mirosław Marciniak, dh Grzegorz Kocent

Jednostka liczy obecnie 51 członków zwyczajnych. Dwudziestu pięciu druhów posiada niezbędne wyszkolenia strażaka ratownika. Oprócz stosownego wyszkolenia na wyposażeniu posiadamy m. in. średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz lekki samochód transportowy.

W tak szczególnym dniu jak dzisiaj nie sposób nie wspominać naszej przeszłości, nie tylko tej sprzed 50 laty, ale przede wszystkim tej bliżej nam współczesnej. Zwłaszcza ostatnie kilkanaście lat intensywnego rozwoju naszego OSP. Zawdzięczamy to głównie zaangażowaniu i poświęceniu naszych druhów, za co z tego miejsca pragnę im wszystkim podziękować.

Mamy dziś pełną świadomość, iż ta 50-letnia OSP nie jest naszą własnością, jest tylko wypożyczona od naszych następców, a my mamy moralny i historyczny obowiązek zdać przed nimi meldunek. Obecny stan jednostki do jakiego doszliśmy, a nie jest on jeszcze urzeczywistnieniem naszych marzeń, osiągnęliśmy dzięki wytrwałości i poświęceniu naszych druhów i przyjaciół bliskich ochotnikom.

Wśród tych przyjaciół jest przede wszystkim wspierający nas w każdy możliwy sposób lokalny samorząd. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, która podejmuje trud w wyszkoleniu naszych ratowników. Koledzy druhowie z innych jednostek OSP, na pomoc których zawsze można liczyć. Podmioty i osoby fizyczne wspierające działalność jednostki. Dziękuję im wszystkim za hojność i pamięć o naszych ochotnikach.

W imieniu wszystkich druhów strażaków naszej jednostki szczególnie dziękuję naszym rodzinom za zrozumienie, nie tylko za zrozumienie wtedy, kiedy remiza staje się naszym drugim domem, ale za popieranie naszych działań i podtrzymywanie na duchu. Za przeżyte chwile nerw i niepokoju, w obawie czy cali i zdrowi wrócimy z akcji. Nadal na was liczymy. Dziś dziękujemy!