KONIN. Wykonawca naprawi most za darmo

W wyniku rozmów podjętych przez prezydenta Józefa Nowickiego z wykonawcami Mostu im. Unii Europejskiej w Koninie spółka Freyssinet Polska zobowiązała się do bezkosztowej naprawy uszkodzonego kabla sprężającego konstrukcję. Trwają przygotowania do podjęcia prac.

Przypomnijmy, że w związku z awarią – 16 września 2017 roku – estakady wschodniej E5, na drodze krajowej nr 25, na Trasie Bursztynowej w Koninie miasto zleciło wykonanie ekspertyzy technicznej stanu obiektu profesorowi dr. hab. inż. Arkadiuszowi Madajowi z Politechniki Poznańskiej. Ekspertyza ma na celu określenie przyczyny, zakresu powstałych uszkodzeń oraz sposobu naprawy tak poważnej awarii, jaką jest zerwanie kabla sprężającego konstrukcję.

Równocześnie prezydent Józef Nowicki prowadzi rozmowy z wykonawcami mostu. W wyniku tych spotkań firma Freyssinet Polska wystosowała do prezydenta Konina pismo, w którym zobowiązuje się „do wykonania bezkosztowo naprawy kabla” – pomimo upływu okresu gwarancji. Spółka zapewnia również o swojej dyspozycyjności i pełnej gotowość do pomocy w ustaleniu przyczyny awarii: – Od początku awarii drugiej przeprawy mostowej jasno artykułujemy nasze oczekiwania wobec wykonawców mostu – mówi prezydent Józef Nowicki. – Z satysfakcją przyjmuję zatem deklaracje firmy Freyssinet Polska.

(nadesłał: Urząd Miejski w Koninie)