KAZIMIERZ BISKUPI, KONIN. Konińskie Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

W 1996 roku powstało Kazimierskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, z siedzibą w Kazimierzu Biskupim. W 2015 roku jego nazwę zmieniono na Konińskie Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, z siedzibą w Koninie. Zarząd KRTS-K tworzą: prezes Tomasz Piaseczny, wiceprezes Jan Czerniewski, wiceprezes Krzysztof Piniecki, członek Zarządu Joanna Konwerska. Do stowarzyszenia należy m.in. wójt gminy Kazimierz Biskupi Jan Sikorski.

Początkowo głównym celem było rozwijanie zainteresowań przeszłością i przyszłością gminy Kazimierz Biskupi oraz prowadzenie działalności sprzyjającej podnoszeniu poziomu kulturalnego mieszkańców gminy. Organizowano m.in. popularne Olimpiady Wiedzy o Kazimierzu Biskupim.

Towarzystwo zrealizowało wiele ciekawych inicjatyw. Włączyło się w przygotowanie obchodów 1000-lecia śmierci Pięciu Braci Męczenników. W związku z jubileuszem została wydana niewielka publikacja ,,Nasze źródła”, autorstwa Tomasza Piasecznego. Prezes KRTS-K zebrał materiały i ma przygotowane wstępne opracowania dotyczące m.in. ratowania klasztoru ojców kamedułów w Bieniszewie; bramy do klasztoru Misjonarzy Świętej Rodziny; zegara na tym klasztorze, który zagrabili Niemcy podczas II wojny światowej; zegara na kościele parafialnym; Parku Kulturowego.

KRTS-K realizuje także projekty społeczne. Działania stowarzyszenia w ramach projektu Powiatowe i Gminne Centrum 50+ adresowane są do osób powyżej 50. roku życia. Stowarzyszenie zajmuje się kompleksową pomocą i doradztwem dla osób 60+. Prezes Tomasz Piaseczny podkreślił: – Rosnąca popularność naszych działań, coraz większa liczba osób kontaktująca się z nami (także poniżej 60. roku życia oraz spoza naszej gminy) utwierdza nas w przekonaniu o słuszności podejmowanych działań oraz idei naszego projektu. Rozwój technologiczny i postępująca cyfryzacja sprawiają, że osoby starsze nienadążające za rzeczywistością wycofują się z aktywności społecznej. A to duża strata. Podstawą skutecznej partycypacji publicznej jest wiara w siebie i swoje możliwości. Jeśli osoby, do których kierujemy nasze działania, będą świadome swoich praw, będą sprawnie funkcjonować w dzisiejszym świecie, z dużo większym prawdopodobieństwem uwierzą w siłę swojego zdania, i chętniej będą się nim dzielić. Pozwoli to na wykorzystanie wiedzy i doświadczeń, przez lata zdobywanych przez tę część naszej społeczności, oraz wzbudzić w niej świadomość obywatelską.

Stowarzyszenie zamierza realizować inne projekty. Temu służyły podjęte na listopadowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia zmiany w statucie. Dotyczyły one poszerzenia działalności o organizowanie poradnictwa psychologicznego, psychiatrycznego i prowadzenie edukacji całożyciowej. Ten cel ma być realizowany poprzez tworzenie instytucjonalnych struktur opieki psychologicznej, w tym gminnych, powiatowych: Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego i Usług Psychologicznych obejmujących, terapię, porady oraz konsultacje. Inny zapis dotyczy tworzenia i prowadzenia Lokalnego Środowiskowego Centrum Wsparcia i Rozwoju, obejmującego porady i opiekę: psychologiczną, psychiatryczną, pedagogiczną, terapeutyczną, mentorską, doradczą, couchingową, zawodową, szkoleniową, kształceniową, kulturalną, sportową, turystyczną i rekreacyjną.