KAZIMIERZ BISKUPI. Spotkanie opłatkowe Rady Seniorów Powiatu Konińskiego

1

W świetlicy we Władzimirowie odbyło się spotkanie opłatkowe Rady Seniorów Powiatu Konińskiego, w którym uczestniczyli: animatorzy z poszczególnych gmin, wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele policji, dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury i bibliotek, a także reprezentanci stowarzyszeń, z którymi Rada Seniorów współpracowała. Podczas spotkania zostały wręczone wyróżnienia i nagrody dla osób, które uczestniczyły w konkursie fotograficznym “Ocalić od zapomnienia – Zabytki powiatu konińskiego”. Nie brakowało wzajemnych podziękowań i życzeń oraz dzielenia się chlebem, wspólnego kolędowania oraz degustacji wigilijnych potraw, które przygotowała Zofia Łebkowska.

(Gmina Kazimierz Biskupi)