STARE MIASTO. Konkurs o Statuetkę Gminy Stare Miasto 2017

Wójt Gminy Stare Miasto ogłasza konkurs “O statuetkę”. Celem konkursu jest promocja i wyróżnienie osób, usług i dokonań firm oraz przedsięwzięć organizacyjnych za 2017 rok. Konkurs służy również promocji walorów gospodarczych, ekologicznych, artystycznych i sportowych gminy Stare Miasto.

Zgłoszenia kandydata do konkursu może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą na terenie gminy Stare Miasto, jak również każdy z mieszkańców gminy.

Zgłoszenia należy składać do sekretariatu Urzędu Gminy Stare Miasto w terminie do 27 grudnia 2017 roku, z z dopiskiem na kopercie Konkurs „O Statuetkę”.

Karta zgłoszenia

Regulamin