KAZIMIERZ BISKUPI. Mieszkańcy Kazimierza Biskupiego laureatami plebiscytu „Nauczyciel na medal 2017”

2

1500 zgłoszonych nauczycieli, 120 tysięcy głosów. 270 laureatów na szczeblu powiatowym – w trzech kategoriach, 90 wojewódzkich finalistów i 9 laureatów.

- Nauczyciel to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie. Zajmują się państwo nauczaniem i – może przede wszystkim – wychowywaniem młodych ludzi, młodych liderów. Cieszę się, że mogę każdemu z „nauczycieli na medal” osobiście pogratulować dzisiejszych wyróżnień - mówił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podczas Gali Laureatów Plebiscytu „Nauczyciel na medal 2017”, która odbyła się 8 grudnia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Celem akcji zorganizowanej przez „Głos Wielkopolski”, pod honorowym patronatem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, było nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli. Takich, którzy doskonale przekazują wiedzę, cieszą się autorytetem i szacunkiem, wykonują swoją pracę z pasją oraz wychodzą poza ustalone w etacie ramy, często poświęcając swój wolny czas.

Z inicjatywy uczniów reprezentantką Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim była Teresa Czerniak. Uzyskując 1045 głosów, zajęła I miejsce w kategorii – klasy I-III (Konin i powiat koniński).

Nagrodę otrzymał także mieszkaniec gminy Kazimierz Biskupi Maciej Rakowski, reprezentujący Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim (gmina Stare Miasto). Pan Maciej uzyskał pierwszą lokatę w kategorii – klasy IV-VII i gimnazjum (Konin i powiat koniński) oraz III lokatę w tej samej kategorii (województwo wielkopolskie). Oddano na Niego 1645 głosów.

Okolicznościowe medale i dyplomy uznania laureaci odebrali z rąk wojewody i redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego” Adama Pawłowskiego. Gratulujemy!

Spotkanie zakończył kongres poświęcony zagadnieniom edukacyjnym, a także multimedialnym technikom i wykorzystaniu mediów społecznościowych w nauczaniu.

(Gmina Kazimierz Biskupi)