STARE MIASTO. Spotkanie wigilijne Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej

IS_602

W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Modle Królewskiej obchodziła 100-lecie działalności. Podsumowaniem jubileuszowego roku było spotkanie wigilijne, z udziałem strażaków ochotników i grupy gości. Wszystkich powitał prezes OSP w Modle Królewskiej Jerzy Rzepecki. W swoim wystąpieniu przypomniał o osiągnięciach miejscowej straży, jej znaczeniu dla lokalnej społeczności i dużej roli w działaniach ratowniczych. Zebrani połamali się opłatkiem, składając sobie życzenia. I zasiedli do świątecznego stołu.