STARE MIASTO. Radni uchwalili budżet gminy na 2018 rok

1

28 grudnia w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej odbyła się ostatnia w roku 2017 sesja Rady Gminy Stare Miasto. W jej trakcie rajcy uchwalili budżet na 2018 rok. Dochody zaplanowano na poziomie 53 943 580,17 zł, a wydatki 57 601 580,17 zł. Deficyt w kwocie 3 658 tys. zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Budżet na inwestycje wyniesie około 7, 2 mln zł, z czego na drogi osiedlowe i gminne zaplanowano blisko 1,2 mln złotych. Największymi w 2018 roku projektami na terenie gminy będą: kontynuacja budowy sali sportowej w Liścu Wielkim (około 1,8 mln zł), rozbudowa instalacji oświetleniowych (350 tys. zł) oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (200 tys. zł). Ważnymi projektami inwestycyjnymi będą również budowy: ścieżek pieszo-rowerowych (1,35 mln zł), instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (440 tys. zł) oraz inwestycje realizowane w ramach funduszy sołeckich, których łączna kwota wyniesie 450 tys. zł. Realizacji doczeka się również zadanie przebudowy budynku po Szkole Podstawowej w Kazimierowie i adaptacji wnętrza na mieszkania socjalne. Przewidywany koszt tego zadania to 630 tys. zł.

(Gmina Stare Miasto)