STARE MIASTO. Koncert Noworoczny 2018 ze statuetkami dla najlepszych

IS_013

Koncert Noworoczny 2018 w Starym Mieście stał się okazją do podsumowania osiągnięć samorządowych i nagrodzenia najlepszych okolicznościowymi statuetkami. Człowiekiem Roku 2017 Gminy Stare Miasto został Jarosław Wadelski, Rolnikiem Roku 2017 – Zdzisław Wróblewski, Sponsorem Roku 2017 – Grupa Kon-Plast, Firmą Roku 2017 – Debettrans. Nagrodę specjalną odebrał Jerzy Robak. Statuetki wręczyli: wójt gminy Ryszard Nawrocki i przewodnicząca Rady Gminy Halina Turajska. Dla laureatów i przybyłych gości wystąpił ukraiński skrzypek Oleksander Bozhyk.

Człowiekiem Roku 2017 Gminy Stare Miasto został Jarosław Wadelski

Statuetkę Rolnik Roku 2017 odebrał Zdzisław Wróblewski

Sponsorem Roku 2017 została Grupa Kon-Plast

Debettrans został Firmą Roku 2017

Nagrodę specjalną odebrał Jerzy Robak