KAZIMIERZ BISKUPI. Inwestycje w całej gminie

Na Spotkaniu Noworocznym w Kazimierzu Biskupim wójt Jan Sikorski przedstawił informację dotyczącą najważniejszych inwestycji zrealizowanych w roku 2017 oraz dokonań poszczególnych instytucji samorządowych:

Do najważniejszych inwestycji, które zostały zrealizowane w Kazimierzu Biskupim w 2017 roku zaliczamy:

 1. Przebudowa placu Wolności w Kazimierzu Biskupim, która była wykonywana w dwóch etapach;
 2. Przebudowa drogi powiatowej 3232P, w skład której wchodzą: ul. Niepodległości, Klasztorna, Węglewska;
 3. Przebudowa parkingu przy kościele parafialnym w Kazimierzu Biskupim;
 4. Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej 3230P (ul. Kościelna i Golińska);
 5. Adaptacja budynku gimnazjum na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych w Kazimierzu Biskupim;
 6. Termomodernizacja budynku hali sportowej w Kazimierzu Biskupim.

Kalendarz inwestycyjny minionego roku obfitował w cały szereg inwestycji wykonanych na obszarze całej gminy, oto najważniejsze z nich:

 1. Pierwszy etap przebudowy ul. Południowej w miejscowości Sokółki;
 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozarzewek;
 3. Kontynuacja przebudowy drogi gminnej w Kamienicy;
 4. Zagospodarowanie parku w Posadzie;
 5. Budowa oświetlenia energooszczędnego na ul. Asnyka w Posadzie;
 6. Drugi etap przebudowy ul. Chełmońskiego w Posadzie;
 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieruszew;
 8. Budowa i doposażenie placów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie gminy.

Chciałbym także krótko omówić i podsumować rok 2017 w jednostkach organizacyjnych, funkcjonujących na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

Gminny Ośrodek Kultury
Miniony rok był wyjątkowo bogaty w wydarzenia kulturalne. Do najważniejszych wydarzeń z życia GOK należy zaliczyć przede wszystkim duże imprezy plenerowe, tj. Dni Kazimierza Biskupiego, gdzie na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak: Nowator, zespół MIG czy zespół Piersi. Po raz drugi, dzięki nawiązaniu współpracy z Komendą Miejską Policji w Koninie, na terenie naszej gminy odbył się Dzień Dziecka, gdzie gościem imprezy była lubiana przez dużych i małych Majka Jeżowska.

Dwukrotnie stadion 700-lecia wypełniła dobra zabawa i muzyka, a to za sprawą dwóch imprez: Święta Ryby oraz Dożynek Gminno-Parafialnych. Podczas obu celebrowano tradycje, ale nie zapomniano o dobrej zabawie i gwiazdach muzyki. Na naszej scenie zagościł chociażby Czadomen. Rok 2017 to trzecia edycja konkursu „Rozkręcamy kulturalny Kazimierz”. Dzięki wpisaniu konkursu w stałe działania GOK udaje się włączyć w działania domu kultury mieszkańców gminy. Angażują się oni w życie kulturalne, realizują swoje pomysły, uczą współpracy i organizacji imprez.

W roku 2017 zorganizowano również wiele koncertów kameralnych w sali widowiskowej GOK oraz imprez okolicznościowych.

Rok 2017 to również nawiązanie i kontynuowanie współpracy z wieloma instytucjami. Dzięki doskonałemu porozumieniu z Domem Kultury w Golinie udało się po raz kolejny zorganizować imprezy „Międzygminne potyczki rodzinne”. To również kontynuacja wielu imprez w porozumieniu z innymi ośrodkami z terenu powiatu konińskiego.

W roku 2017 Gminny Ośrodek Kultury pozyskał środki z Muzeum Historii Polski na projekt Wielka ZaWierusza oraz realizował projekt Dożyneczki w partnerstwie z grupą nieformalną Swojskie Babki.

Ale przede wszystkim dom kultury to edukacja artystyczna-taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna. W minionym roku kulturalnym zarówno w Kazimierzu Biskupim. jak i w filli GOK w Posadzie w zajęciach uczestniczyło blisko 160 osób.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi w 2017 roku mogli także uczestniczyć aktywnie i na sportowo w życiu gminy. Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował bogaty program imprez, warsztatów i szkoleń, były to m.in.: ferie zimowe, warsztaty szkoleniowe z trenerem kadry Polski kobiet Miłoszem Stępińskim, rozgrywki halowej Ligi Piłki Nożnej, turniej OZPN piłki nożnej orlika E2, kurs UEFA C dla trenerów piłki nożnej, turniej koszykówki na wózkach pn. „Mustang Konin”, Dzień Kobiet z Zumba Fitness, Powiatowy Finał w kategorii wiekowej do 12 lat o Puchar Tymbarka, III Bieg oraz III Marsz Nordic Walking z okazji Dnia Wiosny (współorganizacja Kobiecy Klub Sportowy „Endorfiny”), Zumba na orliku w ramach projektu ,,Ochrona i promocja zdrowia w zakresie zmiany stylu życia mieszkańców”, Wiosenny Turniej Siatkówki, XIII Bieg pod Tysiącletnimi Dębami, wyjazd na mecz żużlowy do Torunia w ramach Lata z OSiRem, Rajd Rowerowy, dożynkowy turniej sołectw, Charytatywny Maraton Zumba Fitness dla Zosi Sajna.

Oprócz tego odbywały się cykliczne zajęcia sekcji bokserskiej, aerobicu, jazdy na rolkach czy nordic walking.

Ponadto pozyskano środki z PFRON i zakupiono samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Od września 2017 roku ma nową siedzibę w budynku po byłym gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kazimierzu Biskupim.

Tutejszy ośrodek zatrudnia 25 pracowników w tym: kierownika, 6 pracowników biurowych, 5 pracowników socjalnych, 2 asystentów rodziny oraz 11 opiekunek wykonujących pracę w terenie. Obecnie ośrodek otrzymał do dyspozycji 7 przestronnych pomieszczeń. Tym samym warunki pracy uległy diametralnej poprawie. Przeniesiony został również magazyn żywności, którą ośrodek otrzymuje do rozdysponowania z Banku Żywności w Koninie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Ludźmi i Jeziorami”
to organizacja pozarządowa działająca na terenie pięciu gmin członkowskich ( Kleczewa, Ślesina, Skulska, Wilczyna i Kazimierza Biskupiego). Siedziba biura LGD znajduje się w naszej gminie, od kwietnia 2017 roku ma nowe biuro w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Stowarzyszenie w ubiegłym roku organizowało szereg warsztatów dla lokalnej społeczności, w tym warsztaty teatralne dla dzieci z naszego przedszkola. LGD uczestniczyło w licznych imprezach kulturalno-rozrywkowych i targowych, gdzie promowało naszą gminę w Polsce i za granicą.

Gmina Kazimierz Biskupi złożyła wniosek do Stowarzyszenia o dofinansowanie na uporządkowanie Parku w Posadzie i obecnie jest w trakcie realizacji tego projektu.

Na przełomie października – listopada ubiegłego roku Stowarzyszenie realizowało projekt „Nakręcona Gmina”, czego efektem jest spot reklamowy promujący Gminę Kazimierz Biskupi, w całości nakręcony przez młodzież z klas II Gimnazjum, opiekunem tej młodzieży była Pani Renata Kazimierowska.

Centrum Usług Wspólnych
Rok 2017 był rokiem szczególnym dla polskiej oświaty ze względu na wprowadzana od 1 września reformę oświaty. Chciałbym zaznaczyć, że wdrażanie jej w naszej gminie odbyło się bardzo sprawnie, nikt z nauczycieli nie stracił pracy – co zamierzam utrzymać także w następnych latach. Sprostaliśmy także oczekiwaniom rodziców zapewniając wszystkim chętnym dzieciom miejsca w gminnych przedszkolach.

We wszystkich sołectwach funkcjonują place zabaw dla dzieci, które wspierają prawidłowy rozwój fizyczny naszych małych mieszkańców. Do prowadzenia obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej gminnych placówek oświatowych powołano w lipcu 2017 roku Centrum Usług Wspólnych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
zatrudnia 40 etatowych pracowników, świadczy usługi głównie z zakresu produkcji i sprzedaży wody dla gminy Kazimierz Biskupi, a także usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, eksploatacji sieci wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz sieci kanalizacyjnej.

Firma wykonuje także zadania z zakresu utrzymania, konserwacji i pielęgnacji zieleni gminnej, w tym utrzymanie czystości na przystankach, plaży w miejscowości Władzimirów czy na terenie parku w Kazimierzu Biskupim.

Gminna spółka dysponuje trzema samochodami dostawczymi do 3,5 ton oraz 3 samochodami ciężarowymi do wywozu odpadów. Jeden z nich posiada system HDS, który pozwala na opróżnianie pojemników z selektywnej zbiórki. Warto nadmienić, iż przedsiębiorstwo wykonuje również usługi z zakresu wywozu nieczystości płynnych beczką asenizacyjną.

Ponadto od 1 stycznia 2017 roku zakład prowadzi Punkt Segregacji Zebranych Odpadów Komunalnych dla gminy Kazimierz Biskupi, a od 1 lipca 2017 roku świadczy także usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Realizacja tak wielu przedsięwzięć przy ograniczonych możliwościach finansowych udała się dzięki zaangażowaniu wielu osób i dobrej współpracy pomiędzy: Radą Gminy, Radami Sołeckimi i mieszkańcami naszej gminy. Dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób starali się wspierać mnie i moje działania, które – mam nadzieję – wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy.