WIERZBINEK. Spotkanie Noworoczne Gminy Wierzbinek 2018

Spotkanie Noworoczne Wierzbinek 2018 (28)

Spotkanie Noworoczne Gminy Wierzbinek 2018 w Buguszycach było okazją do posumowania roku 2017. O zrealizowanych zadaniach i sukcesach lokalnego samorządu mówił wójt Paweł Szczepankiewicz. Wspólnie z przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Walicką wręczył podziękowania za współpracę i wsparcie okazane gminie Wierzbinek. Otrzymali je: Krzysztof Żabierek – za popularyzowanie i odkrywanie lokalnej historii, Łukasz Budziński – za współpracę z gminą Wierzbinek w dziedzinie sportu na rzecz dzieci i młodzieży, Społeczność Szkoły Podstawowej w Morzyczynie – za podjęcie działań w nadaniu imienia biskupa Romana Andrzejewskiego (odebrał dyrektor szkoły Wojciech Szczepaniak), Przedstawiciele Sekcji Tenisa Stołowego Klubu „Górnik Wierzbinek” – za wybitne osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie gminy Wierzbinek, Koło Gospodyń Wiejskich Wilcza Kłoda – za współpracę i zaangażowanie w krzewieniu kultury polskiej wsi oraz integrację lokalnego środowiska, ks. Krzysztof Szcześniak – za współpracę z lokalnym samorządem, Czesław Wąsowicz – za współpracę z gminą Wierzbinek, Janusz Dłużewski – za okazaną pomoc i wsparcie finansowe na rzecz gminy Wierzbinek.

Wystąpiły: Gminna Orkiestra Dęta z Wierzbinka, na czele z kapelmistrzem Miłoszem Kucalem, oraz gościnnie Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Rychwała, pod kierunkiem Magdaleny Pająk.