STARE MIASTO. 45. Jubileusz Pożycia Małżeńskiego

2

8 lutego odbył się 45. Jubileusz Pożycia Małżeńskiego. Uroczystość organizowana jest w gminie Stare Miasto od 1973 roku. Pierwsze jubileusze odbywały się w remizach OSP oraz w Urzędzie Gminy. Współcześnie jubileusze organizowane są zamiennie w restauracjach znajdujących się na terenie gminy Stare Miasto. Tegoroczny odbył się w Restauracji „Ranczo” w Kazimierowie.

Witając przybyłych gości wójt gminy Ryszard Nawrocki przypomniał, że zgodnie z Konstytucją RP małżeństwo i rodzina znajdują się pod opieką i ochroną prawa. W swoim przemówieniu podkreślił również fakt, że wszyscy zgromadzeni małżonkowie są wzorem dla młodego pokolenia, które wchodzi w dorosłość i związki małżeńskie. Na zakończenie Ryszard Nawrocki poprosił małżonków o wzajemne podziękowanie sobie za zgodny, szczęśliwy i trwały związek.

W tegorocznym, 45. Jubileuszu, nagrodzonych zostało ponad sto małżeństw. Wójt odznaczył medalem Prezydenta RP ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie” 13 par obchodzących jubileusz Złotych Godów. Przewodnicząca Rady Gminy Halina Turajska wraz z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Lesławem Wejmanem i skarbnikiem Jolantą Sobczak wręczyli dyplomy z okazji Srebrnych Godów 73 parom. Specjalnymi gośćmi uroczystości było 20 par z ponad 60-letnim stażem małżeńskim, spośród których państwo Rozalia i Wacław Ławniczakowie oraz Marianna i Józef Brzęccy obchodzą 70. rocznice ślubu.

Wszystkie pary nagrodzone zostały kwiatami, okolicznościowymi gratulacjami oraz toastem za ich pomyślność.

Oprawę uroczystości zapewnił zespół muzyczny Zarys, a program artystyczny dla zaproszonych gości przygotowali i przedstawili uczniowie ze Szkół Podstawowych w Liścu Wielkim i Starym Mieście.

Janusz Frysiak