KAZIMIERZ BISKUPI – ALEKSANDRÓW KUJAWSKI. Umowa o współpracy partnerskiej

Umowa partnerska 1

Gmina Kazimierz Biskupi i gmina Aleksandrów Kujawski będą z sobą bliżej współpracować. Formalną umowę o współpracy partnerskiej zawarto w Aleksandrowie Kujawskim. Ze strony gminy Kazimierz Biskupi podpisali ją: wójt Jan Sikorski i wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ewa Kuminkiewicz, a ze strony partnera: wójt Andrzej Olszewski i przewodniczący Rady Gminy Waldemar Bartczak. Umowa zakłada działania w wielu obszarach, m.in. edukacji, turystyki i promocji przedsiębiorczości.

(Gmina Kazimierz Biskupi)