SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Gala ,,Działaj lokalnie”

10 kwietnia w Golinie odbyła się Gala podsumowująca Program “Działaj lokalnie” 2017. Prezentacji efektów tego programu na obszarze Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie” dokonała Iwona Bańdosz – koordynator Programu ,,Działaj lokalnie”. Przedstawiła wraz z grantobiorcami wybrane zrealizowane inicjatywy. Gala była wspaniałą okazją do wspólnej rozmowy na temat wykonanych projektów, wymiany doświadczeń, inspiracji oraz poznania liderów społecznych, działających na rzecz swojej lokalnej społeczności.

W ramach Programu „Działaj Lokalnie”2017 wspierane były projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania przyczyniły się do budowania lokalnego kapitału społecznego.