SOMPOLNO. Radca prawny finansowo nie ma źle

Konińska Gazeta Internetowa zaczyna publikować treść różnych ciekawych umów cywilnoprawnych zawartych przez Gminę Sompolno. Treści te ujawnił burmistrz miasta Roman Bednarek. To pokłosie korzystnych dla redaktora naczelnego KGI Zbigniew Nabzdyka rozstrzygnięć Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie dostępu do informacji publicznej. Burmistrz Roman Bednarek robił wszystko, co mógł, aby określonych informacji nie ujawnić. Ale mu się nie udało.