KRZYMÓW. Kanał jak nie kanał

Radny powiatowy Tadeusz Jaroszewski poinformował Konińską Gazetę Internetową o problemie Kanału Nowy Topiec w Krzymowie. Wymaga on wyczyszczenia i obniżenia dna. Obecnie zarośnięty kanał nie spełnia swoich funkcji, przez co występują podtopienia terenów na terenie gmin Krzymów i Władysławów. Za właściwy stan kanału odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Na otwartym spotkaniu w Krzymowie interwencję w tej sprawie zapowiedział poseł Leszek Galemba.