WIERZBINEK. 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadlnie i Gminny Dzień Strażaka

100 lat OSP w Sadlnie (100)

Jubileusz 100-lecia powstania obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Sadlnie. Uroczystość była połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. Z tej okazji odprawiono mszę świętą. Jubilatka otrzymała nowy sztandar i została uhonorowana Złotym Znakiem Związku. Ks. proboszcz Krzysztof Antczak przekazał OSP figurę św. Floriana. Były też gratulacje od przybyłych gości. Z okazji jubileuszu odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą założycielom i kontynuatorom działalności OSP w Sadlnie. Uroczystość była okazją do wyróżnienia licznej grupy druhów. Z kolei kierownictwo OSP w Sadlnie podziękowało tym, którzy wspierają jej działalność.