STARE MIASTO. Do kina do …Starego Miasta

1

Stare Miasto ma już własne kino. Nazywa się ,,Kino za rogiem”. Uroczyście otwarto je 11 maja.  Pierwszymi wyświetlonymi premierami filmowymi były: ,,Plan B” i ,,Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Kino mieści się przy ul. Kasztanowej 1A (budynek świetlicy wiejskiej).