SOMPOLNO. Elżbieta Kuźnik-Prętnicka, czyli życie z książkami i dla książek

Dyrektor Biblioteki (16)

Elżbieta Kuźnik-Prętnicka, wieloletnia dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie, przeszła na emeryturę. Na pożegnalnym obiedzie podziękowania za wspaniałą pracę i życzenia na nowy okres życia przekazali jej przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, bibliotek i innych instytucji z różnych okresów jej życia zawodowego.

Elżbieta Kuźnik-Prętnicka pochodzi z zasłużonej dla bibliotekarstwa rodziny. Jej matka Teresa Kuźnik przepracowała 36 lat w Bibliotece Miejskiej w Sompolnie w latach 1955 – 1991. Elżbieta Kuźnik-Prętnicka swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1976 roku, jako pracownik wypożyczalni. Od roku 1991 do roku 2003 pracowała na stanowisku kierownika Filii Bibliotecznej w Lubstowie, a od 2003 roku do 11 maja 2018 roku piastowała stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie.

Przez wszystkie lata swojej kariery z zaangażowaniem wykonywała powierzone obowiązki. Wraz z oddanymi bibliotekarkami, współpracownikami dbała o cykliczny rozwój placówki, pomnażając i wzbogacając ilość i jakość księgozbioru. Zainteresowania Pani Dyrektor historią regionu, przyczyniły się do stworzenia bogatego księgozbioru regionalnego w Czytelni Głównej MGBP. W dobie postępu elektronicznego to dzięki Jej staraniom zakupiono komputery, powstała kawiarenka internetowa, skomputeryzowano prace związane z gromadzeniem, ewidencją oraz opracowaniem księgozbioru w oparciu o program biblioteczny SOWA. Rozpoczęto tworzenie komputerowych baz danych na filiach.

Elżbieta Kuźnik-Prętnicka to animatorka ruchu kulturalnego w regionie, inicjatorka i organizatorka wielu niekonwencjonalnych przedsięwzięć. Założycielka Centrum Informacji o Gminie i Regionie, Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, cyklicznych imprez związanych z historią i kulturą żydowską. W sali MGBP (jednocześnie byłej synagodze) odbywały się wykłady multimedialne – Ściana Płaczu, Holocaust, wystawy fotograficzne pt. ,,Krajobrazy Izraela”, ,,Morze w Ako” oraz żydowskich kart noworocznych, występy zespołu Shalom z Poznania, Hosanna z Koła i wielu innych. Za owocną współpracę otrzymała podziękowanie od ambasadora Izraela w Polsce Davida Pelega. Ustępująca Dyrektor wraz ze współpracownikami zainicjowała wiele akcji popularyzujących czytelnictwo i książkę, wśród nich ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”, Narodowe Czytanie, ,,Akcja Czytam Sobie”. Przez wszystkie lata swojej pracy zorganizowała wiele spotkań z pisarzami, promocji książek, wystaw, kiermaszy oraz innych – okazjonalnych, historycznych i patriotycznych imprez kulturalnych.

Czytelnictwo to podstawowe ogniwo edukacji kulturalnej, książka jest niezastąpionym elementem kształtowania osobowości, a biblioteka znaczącą instytucją umożliwiającą ten rozwój. 13 lipca 2014 roku Biblioteka w Sompolnie pod kierownictwem Elżbiety Kuźnik-Prętnickiej otrzymała tytuł honorowy ,,Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

Poniżej galeria zdjęć, która powstała dzięki Członkom Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej w Sompolnie VII kadencji oraz Pracownika obsługi Rady Miejskiej.