WIERZBINEK. O zamkach, weselach, odzyskaniu niepodległości

Konferencja (38)

19 czerwca w sali zabytkowego pałacyku w Wierzbinku na kolejnej – dziesiątej już – konferencji naukowej dotyczącej dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego spotkało się grono naukowców i miłośników historii. Patronat nad tym wydarzeniem objął Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zebranych powitał dr Paweł Szczepankiewicz, wójt gminy Wierzbinek. Konferencję prowadził prof. dr hab. Ryszard Studziński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tematyka referatów jak zawsze była zróżnicowana. Dr Tomasz Dziki z Archiwum Państwowego w Toruniu – Oddział we Włocławku mówił na temat dziejów powstania listopadowego na Kujawach Wschodnich (1830 – 1831). Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Nowicki z UKW w Bydgoszczy przybliżył wesela hrabiów Skórzewskich. Późnośredniowieczne zamki i dwory pogranicza kujawski-wielkopolskiego opisał prof. nadzw. dr hab. Dariusz Karczewski z UKW w Bydgoszczy. ,,Żydzi w małych miastach Kujaw i Wielkopolski w XVII wieku” – z takim referatem wystąpiła dr Anetta Głowacka-Penczyńska, także z UKW w Bydgoszczy.

Drugą część konferencji rozpoczął dr Zbigniew Górski z Wyższej Szkoły Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu referatem ,,Lustracja dóbr Kozia Góra w 1790 roku”. Na temat udziału włocławskiego duchowieństwa w odbudowie niepodległej Polski mówił ks. prof. dr hab. Józef Dębiński z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Jak zwykle nie zabrakło także historyków z gminy Wierzbinek. ,,Koniec wojny, początek Polski. Pierwsze dni listopada 1918 roku w doniesieniach i komentarzach wybranych tytułów prasy poznańskiej” – to tytuł referatu, który przedstawił mgr Marian Kominkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie. Mgr Krzysztof Żabierek z UKW w Bydgoszczy przybliżył postacie mieszkańców powiatu konińskiego, którzy polegli w powstaniu wielkopolskim: Jana Barana (Ślesin) i Marka Synęko (Władysławowo, gmina Wierzbinek).