WIERZBINEK. Silna ekipa z gminy Sompolno

Na oficjalnej części rozpoczynającej Targi Wierzby i Wikliny w Wierzbinku najliczniej była reprezentowana gmina Sompolno.