WIERZBINEK. Wójt, radny i prezes

Wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz (w środku), radny Rady Miejskiej w Sompolnie Piotr Wełnicki (z lewej) i Jacek Wysocki, prezes Towarzystwa Samorządowego w gminie Wierzbinek na Targach Wierzby i Wikliny ,,Salix” w Wierzbinku.