STARE MIASTO, WARSZAWA. 25-lecie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

29 maja w Warszawie odbyło się posiedzenie z okazji 25-lecia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z regionu konińskiego, a wśród nich m.in. wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki, który jest członkiem zespołu ds. systemu finansów publicznych.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego działa w oparciu o zasadę równości. Każda ze stron ma taką samą liczbę przedstawicieli oraz współprzewodniczącego. Komisja jest ważną instytucją w procesie stanowienia prawa. Daje również możliwość merytorycznej dyskusji o sprawach ważnych dla obywateli.

Zdecydowana większość prac Komisji to przykłady dobrej współpracy strony rządowej i samorządowej. Wśród wielu tysięcy rozpatrzonych przez Komisję spraw jedynie około 3 proc. stanowią projekty nieuzgodnione.

Na zdjęciu od lewej: wójt Ryszard Nawrocki (Stare Miasto), minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, burmistrz Mariusz Zaborowski (Ślesin).

(Gmina Stare Miasto)