KAZIMIERZ BISKUPI. Zawody sportowo-pożarnicze

2

Na stadionie 700-lecia w Kazimierzu Biskupim na zawodach sportowo-pożarniczych rywalizowały drużyny OSP z: Bielaw, Bochlewa, Dobrosołowa, Jóźwina, Kazimierza Biskupiego i Tokarek. Zaprezentowała się także dziecięca drużyna pożarnicza oraz strażacy oldboje. Zawody były sprawdzianem umiejętności strażackich i pokazały wysoką sprawność druhów z poszczególnych jednostek OSP. Organizatorem sportowego spotkania była Ochotnicza Straż Pożarna z Kazimierza Biskupiego.

(Gmina Kazimierz Biskupi)