STARE MIASTO, GOLINA, KRZYMÓW, RZGÓW. Uporządkują gospodarkę wodno-ściekową

1

8 czerwca w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej gminy Stare Miasto podpisane zostały dwie umowy na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Beneficjentem projektu jest Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie.

Oba projekty są finansowane ze specjalnej koperty środków unijnych w regionie, przeznaczonych dla Konina i okolicznych gmin. Pierwszy z projektów „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”, o wartości 42,7 mln zł, uzyskał blisko 22 mln zł unijnego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Jego przedmiotem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, Krzymów i Sławsk. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w gminie Rzgów, Stare Miasto i Krzymów, a także kilkadziesiąt podziemnych oraz kilka przydomowych przepompowni ścieków. Realizacja tych zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminach dla dodatkowych 7 420 osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, m.in. poprzez likwidację szamb oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych i wód powierzchniowych. Do 2020 r. ma zostać wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości 64,855 km.

Na terenie gminy Stare Miasto powstanie 34,8 km sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Stare Miasto (miejscowości: Barczygłów, Karsy, Krągola, Krągola Pierwsza, Modła Królewska, Modła Księża, Lisiec Mały, Lisiec Wielki i Stare Miasto) i w aglomeracji Sławsk (miejscowości: Rumin i Posoka). Wartość całkowita zadania na terenie gminy to: 18,8 mln zł z czego dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 9,6 mln zł.

Z kolei przedsięwzięcie „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Golina w ramach obszaru KOSI” jest warte ponad 25,6mln zł, przy dofinansowaniu ponad 12 mln zł. W gminie powstanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Golina, Kawnice, Węglew, Kraśnica, Spławie, Adamów z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków w Golinie. Ponadto zaplanowano budowę kilkunastu podziemnych przepompowni ścieków oraz jednej przydomowej przepompowni ścieków, jak również przebudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w gminie Golina o docelowej przepustowości 1200 m3/doba. Realizowana w ramach projektu inwestycja przyczyni się do zwiększenia mocy przerobowej oczyszczalni oraz wpłynie na poprawę jakości ścieków oczyszczonych. Osiągnięcie tych zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminie dla dodatkowych 3 579 osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, m.in. poprzez likwidację szamb. Do 2020 roku powstanie 25,996 km kanalizacji sanitarnej.

(Gmina Stare Miasto)