SOMPOLNO. Święto Sadownicze 2018 w Zakrzewku

Gmina Sompolno to wiodące w regionie zagłębie sadownicze. Wysokiej jakości owoce są znane nie tylko w Polsce. Corocznie producenci spotykają się na Święcie Sadowniczym. Zaprasza na nie firma Agrosimex sp. z o.o. wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Owoców i Warzyw w Sompolnie. Andrzej Kossowski, w którego gospodarstwie to spotkanie odbędzie się 16 czerwca, powiedział Konińskiej Gazecie Internetowej: – W programie jest m.in. omówienie aktualnej sytuacji w uprawach sadowniczych i przedstawienie oferty produktów sadowniczych. Będzie też czas na integrację i rozmowy w koleżeńskim gronie.