KAZIMIERZ BISKUPI, WARSZAWA. Sołtys Wieruszewa Stefan Kropidłowski Sołtysem Roku 2017

2

Sołtys Wieruszewa Stefan Kropidłowski został laureatem 16. edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Sołtys Roku”. Wraz z nim 11 czerwca na gali w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej radość dzielili przedstawiciele gminy Kazimierz Biskupi: wójt Jan Sikorski, przewodnicząca Rady Gminy Ewa Kuminkiewicz i sekretarz gminy Barbara Łechtańska. Podczas wręczania pucharów, listów gratulacyjnych i nagród nie brakowało ciepłych słów doceniających pracę sołtysów. Słowa uznania w kierunku laureatów skierowali: marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, senator Piotr Zientarski, senator Jerzy Chróścikowski oraz redaktor naczelna ,,Gazety Sołeckiej” Joanna Iwanicka. Serdecznie gratulujemy sukcesu.

(Gmina Kazimierz Biskupi)