KAZIMIERZ BISKUPI. Gmina Kazimierz Biskupi w dziejach Wielkopolski Wschodniej

2

16 czerwca w auli Wyższego Seminarium Duchownego MSF w Kazimierzu Biskupim odbyło się sympozjum naukowe „Gmina Kazimierz Biskupi w dziejach Wielkopolski Wschodniej”. Prelegentami byli redaktorzy czasopisma „Polonia Maior Orientalis” – dr Jarosław Durka oraz prof. Piotr Gołdyn. Pierwszy z nich przybliżył uczestnikom spotkania postać Stanisława Mańkowskiego. Natomiast Piotr Gołdyn zaprezentował treści związane z dziejami szkolnictwa z uwzględnieniem pierwszych czterech lat po zakończeniu II wojny światowej. Słowa uznania i podziękowania dla historyków wygłosił wójt Jan Sikorski. Zwieńczeniem sympozjum był wzruszający koncert pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach, którego opiekunem jest Aneta Nierychła-Działak. Spotkanie było kolejną odsłoną cyklu uroczystości organizowanych w gminie Kazimierz Biskupi w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

(Gmina Kazimierz Biskupi)