KAZIMIERZ BISKUPI. Marsz Niepodległej Ojczyzny

1

17 czerwca Kazimierz Biskupi zalała fala biało-czerwonych barw. W rytm rozbrzmiewającej muzyki patriotycznej ulicami stolicy gminy przemaszerowali reprezentanci placówek oświatowych z terenu gminy, organizacje działające na terenie gminy, członkowie zespołów teatralnych działających w Gminnym Ośrodku Kultury oraz chętni mieszkańcy Kazimierza Biskupiego i okolic. W trakcie marszu placówki oświatowo-kulturalne zaprezentowały scenki pantomimiczne odzwierciedlające historię danego rejonu szkolnego. Druga część uroczystości odbyła się w Parku Kulturowym, gdzie grupa przedszkolna zatańczyła krakowiaka, a uczennice z Dobrosołowa i Kazimierza Biskupiego wykonały pieśni patriotyczne. Zaprezentowała się także grupa ,,Strzelców”.Celem marszu było ukazanie lokalnego patriotyzmu poprzez obrazy historii naszej ojczyzny w okresie odzyskania przez Polskę niepodległości i dziejów gminy Kazimierz Biskupi związanych z walkami narodowowyzwoleńczymi. A ponadto ukazanie dorobku kulturalnego Kazimierza Biskupiego i regionu. Inicjatorką i reżyserką Marszu Niepodległej Ojczyzny była Grażyna Mójta.

(Gmina Kazimierz Biskupi)