KAZIMIERZ BISKUPI. 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrosołowie

1

23 czerwca w Dobrosołowie odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia istnienia tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji strażaków odprawiona przez proboszcza – ks. Dariusza Macioszka. Następnie w uroczystym przemarszu wszyscy zebrani udali się na plac przy remizie OSP w Dobrosołowie, na którym miała miejsce dalsza część uroczystości. Po wprowadzeniu sztandarów, wzniesieniu flagi na maszt, dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy. Następnie dh prezes Henryk Kapuściński powitał wszystkich zebranych gości.

W swoim przemówieniu przypomniał m.in. o historii jednostki i dokonaniach strażaków z Dobrosołowa oraz podkreślił wartość idei służby strażackiej. W dalszej kolejności głos zabrali koledzy strażacy z jednostek sąsiednich oraz zaproszeni goście. Na ręce prezesa złożono wiele życzeń i upominków. Dla strażaków jubilatów i zebranej publiczności wystąpiły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrosołowie oraz wójt Jan Sikorski. Uroczyste obchody 100-lecia powstania straży w Dobrosołowie były okazją do odkrycia na nowo historii jednostki i przypomnienia jej największych zasług. Wszyscy chcący na trwale wpisać się w jej historię mogli złożyć pamiątkowy wpis w Kronice OSP Dobrosołowo. W ten sposób oddano hołd wszystkim poległym druhom, którzy zawsze wierni strażackiemu hasłu „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” wypełniali strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym.

(Gmina Kazimierz Biskupi)