WIERZBINEK. Amatorskie Zawody Zaprzęgowe 2018 w Zakrzewku. Wójt Paweł Szczepankiewicz wyróżniony przez Związek Hodowców Koni

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA