SOMPOLNO. 5 czerwonych kartek dla burmistrza Bednarka

Aż 5 radnych Rady Miejskiej w Sompolnie zagłosowało za nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi Sompolna Romanowi Bednarkowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. To jeden z najgorszych wyników (a być może nawet najgorszy) w regionie konińskim włodarza gminy przy tego rodzaju głosowaniu. Szykowało się, że czerwoną kartkę Bednarkowi pokaże 6 radnych. Ale w ostatniej chwili strategię Lecha Wałęsy ,,Jestem za, a nawet przeciw” zastosował radny Piotr Wełnicki.