SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Spotkania informacyjne dla potencjalnych grantobiorców