STARE MIASTO. Unijne dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w Żdżarach i Barczygłowie

SM (1)

Maciej Sytek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, i wójt Starego Miasta Ryszard Nawrocki podpisali umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) inwestycji związanej z gospodarką wodno-ściekową. Za unijne pieniądze, przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, gmina wybuduje kanalizację sanitarną w miejscowościach Żdżary i Barczygłów. Do końca 2020 roku ma powstać 3,6 km sieci. Całkowita wartość projektu to ponad 2,6 mln zł, a dofinansowanie – ponad 1,8 mln zł.