KAZIMIERZ BISKUPI. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrosołowie doceniony przez ministra edukacji narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło w bieżącym roku szkolnym konkurs w projekcie edukacyjnym ,,Godność, wolność, niepodległość”. Wszystkie gminne placówki oświatowe we współpracy z Centrum Usług Wspólnych opracowały i zgłosiły projekty konkursowe związane z organizacją obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Do konkursu zgłoszono 2500 wniosków. Spośród nich, na podstawie rekomendacji wojewodów, zespół powołany przez minister Annę Zalewską dokonał ostatecznej oceny. Dofinansowanie zostało przyznane 257 zgłoszeniom. Wśród nich znalazł się wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrosołowie (obok Szkoły w Grodźcu jedynej wyróżnionej placówki w naszym regionie). Projekt autorstwa Agnieszki Szczepaniak i Magdaleny Łuczak przewiduje m.in.: zorganizowanie wycieczki do Poznania do Muzeum Powstania Wielkopolskiego, na Cytadelę, zobaczenie hotelu Bazar, zorganizowanie wycieczki rowerowej szlakiem granicy zaborów, do miejsca potyczek powstańczych z okresu Powstania Wielkopolskiego, a także organizację wystawy pamiątek i fotografii dotyczącej Powstania Wielkopolskiego oraz wykonanie patriotycznych zakładek do książek.

Projekt „Godność, wolność, niepodległość” został przygotowany przez ministra edukacji narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Barbara Borkowska