LUDZIE SAMORZĄDU. WIERZBINEK. Radny Jan Matuszewski

2

Jan Matuszewski jest radnym Rady Gminy Wierzbinek drugą kadencję, czyli od 8 lat. Wybrany został z okręgu Boguszyce – Synogać. Poza tym jest sołtysem sołectwa Boguszyce i wiceprezesem Koła Pszczelarzy w Wierzbinku.

W związku z działalnością PAK Kopalnia Węgla Brunatnego – Odkrywka Tomisławice – obszar sołectwa zmniejszył się o połowę, zarówno pod względem powierzchni, jak i ludnościowym. Te straty trochę zrekompensowano, ponieważ na prośbę mieszkańców, w drodze referendum, do sołectwa Boguszyce został przyłączony przysiółek Olesin. Jan Matuszewski uważa, że mimo wszystko działalność kopalni przynosi więcej plusów niż minusów, ze względu na miejsca pracy i większe dochody do budżetu gminy, co przekłada się m.in. na inwestycje.

W ostatnich latach powstały chodniki przy drodze Wierzbinek – Boguszyce i w samych Boguszycach, droga Boguszyce – Chlebowo, 2/3 drogi Boguszyce – Synogać. Wysiłkiem mieszkańców odnowiono dwie przydrożne kapliczki. Wyremontowano remizę OSP. Przedłużono oświetlenie uliczne. Inne drogi gminne zostały utwardzone tłuczniem lub gryzem asfaltowym. - Mieszkańcy są dumni ze swojej szkoły, która powstała przy dużym ich udziale. Jest to placówka nowoczesna, dobrze wyposażona, z piękną halą sportową. Znakomicie szkołą kieruje dyrektor Jolanta Karczewska – powiedział Jan Matuszewski. - Na sercu leży mi także sołectwo Synogać, które również dorobiło się chodników, remontu remizy, utwardzenia dróg gruntowych. Budynek byłej szkoły został zaadaptowany na działalność fundacji ,,Judym”. Dziękuję byłemu sołtysowi Andrzejowi Krzymińskiemu i obecnemu Przemysławowi Jarce za współpracę – dodał radny.

Co jest jeszcze do zrobienia? - Drogi: Boguszyce – Wierzbinek oraz Synogać – Zielonka – Zaryń. W samych Boguszycach warto, aby powstał teren rekreacyjny, z możliwością plenerowych spotkań mieszkańców. Jestem także zwolennikiem funduszu sołeckiego. Uważam, że umożliwiłby on większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalnych społeczności - powiedział Jan Matuszewski.