STARE MIASTO. W kierunku profesjonalnego e-Urzędu

1

12 września wójt Ryszard Nawrocki podpisał  umowę na realizację w gminie Stare Miasto projektu ,,Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego”. Uroczyste podpisanie umów dla wszystkich partnerów odbyło się w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej.

Celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji kadr. Projekt realizowany będzie poprzez kilka zadań, których celem jest m.in. elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; poprawa dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje; poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta; doskonalenie kompetencji kadr w obszarze podatków i opłat, zarządzania nieruchomościami oraz w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

Poza gminą Stare Miasto projekt realizowany będzie w innych gminach powiatu konińskiego, kolskiego i tureckiego. Partnerami są takie gminy, jak: Grodziec, Krzymów, Ślesin, Rychwał, Rzgów, Malanów, Koźminek, Żelazków oraz gmina i miasto Tuliszków.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego POWER: Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Beneficjent projektu jest MTD Consulting Marcin Król, a partnerami 10 jednostek samorządu terytorialnego oraz 2 partnerów wspierających: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski i Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A.

Wartość projektu to: 1 914 439,20 zł, a okres realizacji trwać będzie do 31 grudnia 2019 roku.

(Gmina Stare Miasto)