SOMPOLNO. Ponad 400 uczniów zaśpiewało ,,Mazurka Dąbrowskiego”, ,,Rotę” i ,,Boże, coś Polskę”

2

Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowany w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021. W konkursie bierze udział 300 szkół, w których co najmniej połowa uczniów zaśpiewa ,,Mazurka Dąbrowskiego” i dwie inne, wybrane pieśni hymniczne. Jedną z nich jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Sompolnie. Przesłuchanie konkursowe odbyło się 21 września. Ponad 400 uczniów zaśpiewało ,,Mazurka Dąbrowskiego”, ,,Rotę” i ,,Boże, coś Polskę”.

PS. Z prośbą o nagłośnienie tego wyjątkowego wydarzenia zwrócił się do Konińskiej Gazety Internetowej organizator konkursu – Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.