KAZIMIERZ BISKUPI. Misterium Męki Pięciu Braci Męczenników