KAZIMIERZ BISKUPI. Koło Pałacowe w Posadzie śpiewająco pożegnało lato

3

Koło Pałacowe w Posadzie postanowiło śpiewająco pożegnać lato. Na okolicznościowym spotkaniu dziękowano także władzom samorządowym za wyremontowanie sali. Zebrani śpiewali różne piosenki, mówili wiersze, przypominali historię pałacu w Posadzie, który należał do malarza Alfreda Wierusza-Kowalskiego.