WIERZBINEK. Razem w jednym małżeństwie 50 lat

2a

1 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku odbyła się uroczystość złotych godów, podczas której wręczono 16 parom medale ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Prezydent RP przyznał je: Annie i Władysławowi Adamczykom, Jadwidze i Kazimierzowi Bartczakom, Krystynie i Kazimierzowi Binieckim, Jadwidze i Wacławowi Grobelskim, Danucie i Leopoldowi Kruszyńskim, Barbarze i Tadeuszowi Majchrzakom, Jadwidze i Stanisławowi Malczyńskim, Irenie i Bronisławowi Mularskim, Danieli i Eugeniuszowi Nawrockim, Teresie i Tadeuszowi Nieznalskim, Annie i Kazimierzowi Pańkom, Kazimierze i Kazimierzowi Sasińskim, Bożenie i Henrykowi Sztubom, Barbarze i Czesławowi Walczakom, Annie i Mirosławowi Wiśniewskim, Stanisławie i Eugeniuszowi Zielińskim.

Uroczystego aktu dekoracji dokonał wójt Paweł Szczepankiewicz. Podkreślił przy tym, że wszyscy Jubilaci są godnym przykładem do naśladowania i autorytetem dla młodych pokoleń.

Padły też słowa o tym, że 50-lecie trwałego i szczęśliwego małżeństwa jest symbolem wierności i miłości rodzinnej. To czas, w którym z pewnością nie brakowało szczęścia, sukcesów i radosnych wzruszeń, ale również kłopotów, rozczarowań a nawet łez. Idąc razem przez te wszystkie lata małżonkowie okazali się silniejsi od wszystkich życiowych przeciwności.

Szanownym Jubilatom życzymy, aby na dalszej ich wspólnej drodze towarzyszyło im zdrowie, szczęście, wszelka pomyślność oraz kolejne wspaniałe rocznice.