SOMPOLNO. Jaśnie Pani Wielmożna Urzędniczka Raźniewska przy cycku burmistrza Bednarka zarobiła ponad 100 tysięcy złotych rocznie!!!

Jaką funkcję pełni w Urzędzie Miejskim Joanna Raźniewska? Jest zastępcą burmistrza i podobno sekretarzem gminy. A my ostatnio podaliśmy, że kierownikiem administracyjnym UM. Czy się pomyliliśmy? Nie, bowiem oparliśmy się na treściach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sompolno. A ten powinien być rzetelnym źródłem informacji.

Gdy dostrzegliśmy to niechlujstwo Biuletynu Informacji Publicznej, zaczęliśmy szukać informacji, od kiedy to Joanna Raźniewska jest sekretarzem gminy. Po pierwsze, w BIP-ie jest informacja o naborze na stanowisko sekretarza gminy Sompolno, ogłoszonym 30 grudnia 2016 roku. Konkurs mówi ,,o pracy w systemie czasu pracy 1/4 etatu wykonywanej od poniedziałku do piątku – dwie godziny dziennie”. Pojawia się pytanie, po co w gminach obowiązkowe stanowisko sekretarza gminy, skoro może on wykonać swoje obowiązki w okresie dwóch godzin dziennie? Czy nie jest to robienie idiotów z podatników, którzy na utrzymanie administracji publicznej płacą niemało?

Dalej jest jeszcze bardziej dziwnie. Otóż w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono pismo o liście kandydatów spełniających wymagania formalne, podpisane przez burmistrza miasta Romana Bednarka. Z jednym nazwiskiem – Joanny Raźniewskiej. Niechlujstwo tego pisma od strony administracyjnej jest tak zadziwiające, że wstyd byłoby nawet najsłabszemu uczniowi w liceum o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Otóż pismo nie zawiera znaku sprawy, miejsca sporządzenia i daty sporządzenia. Podobnie jest w piśmie będącym informacją o wynikach naboru. Tu też brakuje znaku sprawy, miejsca sporządzenia pisma i daty sporządzenia. W uzasadnieniu znalazły się za to elementy humorystyczne. Otóż burmistrz Roman Bednarek napisał, że kandydatka – czyli Joanna Raźniewska – ,,rokuje szanse na prawidłowe wykonywanie obowiązków”. Wydawało się nam, że konkursy i nabory są po to, aby wyłonić tych, którzy gwarantują właściwe wykonywanie obowiązków. Bo ,,rokować szanse” to może każdy. Nawet przedszkolak.

Niechlujstwo Biuletynu Informacji Publicznej, niechlujstwo pism urzędowych – wydawałoby się, że słaba jakość pracy administracyjnej powinna się negatywnie odbić na wynagrodzeniu. A tu proszę. Joanna Raźniewska w roku 2016 zarobiła …ponad 100 tysięcy złotych. Ile zarobiła w 2017 roku, nie wiemy, bo jej oświadczenie majątkowe nie zostało opublikowane. Prawdopodobnie dlatego, że kwota jest jeszcze wyższa i przed wyborami nadmiernie drażniłaby mieszkańców. Czy w tej sytuacji może dziwić, że Joannie Raźniewskiej woda sodowa uderzyła do głowy i zachowuje się, jak Jaśnie Pani Wielmożna Urzędniczka? Była kiedyś sekretarką w Urzędzie Miejskim, jest zastępcą burmistrza i sekretarzem gminy, z pensją ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Dochodzi do tego szef częstujący czekoladkami i przymykający oczy na niechlujstwo administracyjne. To wszystko może zepsuć.

Zapis Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sompolno z 14 października 2018 roku. Joanna Raźniewska jest tu nadal kierownikiem administracyjnym Urzędu, mimo że prawdopodobnie od ponad 1,5 roku jest sekretarzem gminy.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku sekretarza gminy Sompolno. Ciekawi nas, jakie procedury obowiązują burmistrza Bednarka przy sporządzaniu pism urzędowych, jakie procedury regulują aktualizację treści w Biuletynie Informacji Publicznej i jak sekretarz gminy nadzoruje te procedury.

Zarobki Joanny Raźniewskiej w 2016 roku.