KONIN. Minister o przebudowie grobli na Kanale Ślesińskim

O przebudowie grobli między śluzami Gawrony i Koszewo na Kanale Ślesińskim mówił podczas wizyty w Koninie – 15 października przy Śluzie Morzysław – Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

W skład Kanału Ślesińskiego wchodzą śluzy: Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo oraz Jaz Gawrony. W przyszłym roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykona przebudowę grobli między śluzami Gawrony i Koszewo. Zapewnia ona ochronę przyległych gruntów przed zalaniem wodami Kanału.

Jednym z ważniejszych zadań do wykonania na tej drodze wodnej jest wymiana na Śluzie w Morzysławiu mechanizmów wrót przeciwpowodziowych oraz odmulenie Kanału Ślesińskiego. Odmulenie przywróci podstawowe parametry odpowiadające drodze wodnej II klasy, do jakiej należy Kanał Ślesiński. Umożliwi to bezpieczne korzystanie ze szlaku także większym jednostkom pływającym.

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (pierwszy z prawej), podczas wizyty w Koninie zapowiedział inwestycje na Kanale Ślesińskim. Obok niego: poseł Witold Czarnecki oraz Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, kierownik konińskiego KRUS-u.

(źródło informacji: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)