KAZIMIERZ BISKUPI. Bicie rekordu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokółkach

2

Emocje z 16 października uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach zapamiętają na długo. Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca celebrowali w wyjątkowy sposób. Około 90 uczniów z klas I – IV podjęło próbę bicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W czasie 30 minut prowadzili RKO na 8 fantomach jednocześnie. Do tej pory uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w programie pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”. Wczoraj w profesjonalny sposób mogli wykazać się zdobytą wiedzą. Warto wspomnieć, że szkoła w Sokółkach po raz pierwszy brała udział w biciu rekordu. Organizatorzy zapowiadają, że za rok również podejmą wyzwanie.

(Gmina Kazimierz Biskupi)